Kartu rekomenduojame ×

Aukščiausios kokybės rankų dezinfekantas; 

Pagaminta pagal PSO (Pasaulio sveikatos organizacijos) 1 formulės rekomendacijas; 

Sudėtyje yra 80% etilo alkoholio;

Sudėtyje yra glicerolio; 

Pašalina visų rūšių bakterijas ir virusus; 

Atitinka bandymus EN1276, EN1650, EN13727, EN13624, EN14476. 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos priemones.

Naudojama higieninei rankų ir odos (kojų ir kt.) dezinfekcijai sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties (kosmetikos ir grožio salonuose, kirpyklose ir kt.) įstaigose, maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse.

Priemonė paruošta naudojimui. Į švariai nuplautą sausą odą (dezinfekuojant rankas, kojas – ypač tarp pirštų, aplink nagus) įtrinti 1–5 ml priemonės. Priemonė ant odos gali būti ir užpurškiama. Preparatas ant odos išdžiūsta per 3–5 min. Po dezinfekcijos odos nuplauti nereikia.

Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Pakuotę laikyti ne aukštesnėje nei 25 0C temperatūroje sandariai uždarytą pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje. Nenaudoti alkoholiams ir drėgmei neatspariems paviršiams dezinfekuoti. Abejojant, kad biocidinis produktas gali gadinti dezinfekuojamą paviršių, visada išbandyti ant nedidelio ploto. Nenaudoti, jeigu patalpoje yra degių dujų arba skysčių (pvz. benzino). Prieš naudojant išjungti elektros prietaisus.

INFORMACIJA APSINUODIJUS  TEL. + 370 5 236 2052

Labai degūs skystis ir garai.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.

PAKUOTĖ

Plastikinė tara.

5 L