SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

 

1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “el. parduotuvė”). 

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas.

Sutartis tarp Jūsų ir mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs el. parduotuvėje suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką Patvirtinu užsakymą”.

Kiekviena sutartis, sudaryta tarp mūsų ir Jūsų, yra saugoma el. Parduotuvėje.

El. parduotuvėje yra įdiegta išankstinio apmokėjimo sąskaitų išrašymo sistema. Užsakę prekes, savo nurodytu el.pašto adresu gausite išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Išankstinę apmokėjimo sąskaitą galite apmokėti bet kuriame banke, Lietuvos pašto skyriuose ar per savo e-bankininkystės sistemą.

Išankstinio apmokėjimo sąskaita turi būti apmokėta per 14 kalendorinių dienų priešingu atveju ji automatiškai yra anuliuojama, norint gauti prekę užsakymą reikia pakartoti iš naujo.  

3. Jūsų teisės

Jūs turite teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

Jūs turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jūs įsipareigojate priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.

Jūs, naudodamasis el. parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

4. Mūsų teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis el. parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti el. parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

5. Mes įsipareigojame

Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Jums sumokėtus pinigus. 

6. Prekių pristatymas

Prekes pristatome mes arba įgaliotas atstovas.

Prekių pristatymo metu Jūs privalote kartu su mumis ar įgaliotu atstovu patikrinti siuntos, pristatytų prekių būklę.

Pastebėję siuntoje esančių daiktų išorinį pažeidimą (įlaužimą (-us), įlenkimą (-us), įbrėžimą (-us), korozijos pažeidimą (-us) ar pan.), turite teisę siuntoje esančių daiktų nepriimti ir apie tai mus kuo skubiau informuoti, o apie tokį faktą pažymėti siuntos važtaraštyje.

Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai, o Jūs pretenzijų dėl siuntoje esančių prekių neturite. 

7. Daiktų grąžinimas

Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame ją pakeisti analogiška preke, tuo atveju, kai mes neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus, informavus apie tai mus el. laišku nurodytu el. parduotuvės skyriuje “Kontaktai” arba telefonu +370 5 273 69 23 (nuo 9 iki 16 val. darbo dienomis) per 7 dienas nuo jos gavimo.

Kokybiškų prekių grąžinimas – grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

• kokybiškų prekių grąžinimas galimas per 14 d. nuo įsigijimo dienos arba prekių pristatymo dienos;

• grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

• prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

• prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos pakuotės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

• grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

• grąžinant prekę būtina pateikti sąskaitą faktūrą.

Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, mes nepriimame daikto grąžinimui.

Prekių grąžinimai vykdomas kliento sąskaita.

Pinigų grąžinimo procedūra

• Jeigu prekė grąžinama į parduotuvę, pinigai gali būti grąžinami grynaisiais pinigais, jei tuo metu yra tokia galimybė arba pinigai bus pervesti į Jūsų banko sąskaitą ne vėliau kaip per 14 d.d. nuo grąžinimos prekės gavimo.

• Jei Jūsų grąžinamos prekės pristatomos kurjerio pagalba, mūsų darbuotojai įvertina, ar gaminiai grąžinti laikantis aukščiau nurodytų sąlygų. Jei sąlygų buvo nesilaikoma, pinigai grąžinami nebus. Dėl prekės pristatymo ar atsiėmimo tokiais atvejais bus tariamasi individualiai. Jei sąlygų buvo laikomasi, pinigai bus pervesti į Jūsų banko sąskaitą ne vėliau kaip per 14 d.d. nuo grąžinimos prekės gavimo.

• Jeigu grąžinama tik viena ar keletas prekių iš užsakymo, mūsų darbuotojai įvertinę grąžinamas prekę/es ir priėmę gražinimą, klientui bus išrašoma kreditinė sąskaita ir grąžinamas piniginis skirtumas mokėjimo pavedimu ne vėliau kaip per 14 d.d.

• Išvardinti dalykai yra padiktuoti Lietuvos Respublikos įstatymų ir elementarios logikos. Mes nekuriame papildomų kliūčių ir stengiamės lanksčiai žiūrėti į prekių grąžinimą. Mūsų tikslas paprastas – kad tiek Jūs, tiek mes liktumėme patenkinti.

• Kiekvienu grąžinimo atveju siūlome susisiekti su Jus aptarnavusiu vadybininku ir aptarti grąžinimo detales. 

8. Atsakomybė

Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius. Jei nėra nurodomas teisingas telefono numeris (arba juo niekas neatsiliepia) mes neįsipareigojame pristatyti prekių.

Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis el. parduotuve.

Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per el. parduotuvėje esančias nuorodas.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius. 

9. Informacijos siuntimas

Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate el. parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu.

10. Baigiamosios nuostatos

Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu.

Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.