Kartu rekomenduojame ×

Skystas aukščiausios kokybės paviršiaus dezinfekantas; 

Pagaminta pagal PSO (Pasaulio sveikatos organizacijos) 1 formulės rekomendacijas; 

Sudėtyje yra 72% etilo alkoholio; Pašalina visų rūšių bakterijas ir virusus; 

Atitinka bandymus EN1276, EN1650, EN13727, EN13624, EN14476. 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Biocidinis produktas „Paviršių dezinfekantas „Sinfectin“ paruoštas naudojimui. Nuvalytą, švarų paviršių apipurkšti iš 30 cm atstumo biocidiniu produktu. Nedideliems paviršiams dezinfekuoti sunaudojama 50 ml/m2, sienų, grindų nedideliems paviršiams dezinfekuoti -100 ml/m2. Ekspozicijos laikas  5 min. Didesniam efektyvumui pasiekti rekomenduojama išpurkštą paviršių šluostyti produktu sudrėkinta vienkartinio naudojimo servetėle. Visą preparato veikimo laiką paviršius turi būti drėgnas. Po dezinfekcijos paviršius, kurie gali liestis su maistu, gerai nuskalauti vandeniu.

Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Pakuotę laikyti ne aukštesnėje nei 25 0C temperatūroje sandariai uždarytą pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje. Nenaudoti alkoholiams ir drėgmei neatspariems paviršiams dezinfekuoti. Abejojant, kad biocidinis produktas gali gadinti dezinfekuojamą paviršių, visada išbandyti ant nedidelio ploto. Nenaudoti, jeigu patalpoje yra degių dujų arba skysčių (pvz. benzino). Prieš naudojant išjungti elektros prietaisus.

INFORMACIJA APSINUODIJUS  TEL. + 370 5 236 2052

Labai degūs skystis ir garai.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus.

PAKUOTĖ

Plastikinė tara.

500 ml