Kartu rekomenduojame ×
 • Nemokamas pristatymas

  Nemokamas pristatymas

  nuo 50 eur

 • Greitas pristatymas

  Greitas pristatymas

  1-2 darbo dienos

 • Saugus apsipirkimas

  Saugus apsipirkimas

  15 metų švaros prekių rinkoje

 • Profesionalios konsultacijos

  Profesionalios konsultacijos

  24/7 pagalba telefonu

NAUDOJIMAS:

SPITRITINĖ DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖ paruošta naudojimui. Dezinfekuojamas paviršius turi buti švarus. lnstrumentų, įrankių ir paviršių po dezinfekcijos nuplauti nereikia. Atsiradus spiritines dezinfekcijos priemonės užsiteršimo požymiams (iškritus dribsniams, pasikeitus spalvai), ji turi buti pakeista nauja. 

Paviršius apipurkšti 25-30 cm atstumo arba nušluostyti SPIRITINE DEZINFEKCUOS PRIEMONE sudrėkinta švaria šluoste, kad paviršius pilnai sudrėktų. Ekspozicijos laikas 5 min. 

Grožio salonuose, kirpyklose švariai nuvalytus ir nuplautus naudojamus įrankius pamerkti 5 min į spiritinę dezinfekcijos priemonę, po to ištraukti ir išdžiovinti arba nusausinti vienkartine servetele. lrankius, kurie negali būti merkiami, apipurkškite ar nušluostykite sudrėkinta servetėle, po to isdžiovinkite arba po 5 min. nusausinti vienkartine servetele. 

lrengimus ar jų dalis apipurkšti iš 25-30 cm. atstumo ar nusluoštyti sudrėkinta servetėle, po to išdžiovinti arba po 5 min. nusausinti vienkartine servetele. 

Esant fungicidiniam arba mielicidiniam užterštumui, ekspozicijos laikas 15 min. 

Esant mikobaktericidinian, arba virucidiniam užterštumui, ekspozicijos laikas 60 min. 

Sudėtis: Denatūruotas etanolis - 70%.

ATSARGIAI

Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą


Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.  Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.  Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.  Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. 


PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. 


SAUGOS PRIEMONĖS:

Akių/veido apsauga: Jeigu gaminys tyška dėvėti apsauginius akinius (pagal EN 166). Rankų apsauga: Ilgesnio sąlyčio su oda metu dėvėti apsaugines pirštines (pagal EN 374). Kvėpavimo takų apsauga reikalinga viršijus ribines poveikio vertes. Komb. filtravimo įrenginys (DIN EN 14387).


LAIKYMO SĄLYGOS:


Talpą laikyti sandariai uždarytą tik originalioje pakuotėje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.